Feb 21, 2020   8:04 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Boldiš – FEEIT D-ME ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Miroslav Boldiš
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-10843-18180
ID študenta:18180
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
  
Názov práce:Optické pamäte pre informačné systémy.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:27. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2012Ing. Miroslav Boldiš
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu