22. 1. 2020  9:36 Zora
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ivan Varmeďa – FEI B-API pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ivan Varmeďa
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-55986
ID študenta:55986
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
  
Názov práce:Využitie IT v procese rehabilitácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Oboznámiť sa s problematikou využitia IKT v rehabilitácii vybraných skupín populácie (jedinci s narušenou koordináciou v dôsledku ochorení a zranení, s bolesťami chrbta, starší ľudia, rekreační a výkonnostní športovci). Analýza požiadaviek odborného personálu na využitie IKT za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. V spolupráci s odborníkmi z danej oblasti vypracovať modelový IS.

Úlohy:

   1. Naštudujte špecifiká rehabilitácie pre vybrané cieľové skupiny.
   2. Analyzujte požiadavky odborného personálu na IS v jednotlivých
      aplikačných doménach v rehabilitácii (napr. funkčná diagnostika motoriky
      človeka, narušenie rovnováhy).
   3. Na základe analýzy navrhnite modelový IS.
   4. Implementujte a overte funkčnosť modelového IS.

Literatúra:

1. Oddsson L.IE., Zemkova E.: A rehabilitation tool for functional balance using altered gravity and virtual reality, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2007.
2. Zemkova E.: Effect of Three Months of Serial Mechanical Proprioceptive Stimulation on Parameters of Balance in Older Women Medicina Sportiva, Volume 11, Number 4 / December 2007.
  
Dátum zadania:05. 05. 2011
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2012Ivan Varmeďa
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu