19. 1. 2020  17:59 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Daniel Turan – FEI B-API pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Daniel Turan
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-50860
ID študenta:50860
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Vývoj mobilných aplikácií pre vybrané medicínske domény
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudujte problematiku využitia mobilných zariadení založených na OS Windows Phone v medicínskej praxi. Urobte prehľad vhodných aplikácii mobilných zariadení vo vybraných medicínskych oblastiach (monitorovanie pacienta, záznam pacientových zdravotných údajov).

Úlohy:
1. Oboznámte sa s problematikou eHealth služieb a telemedicínskych aplikácií.
2. Analyzujte súčasné možnosti operačného systému Windows Phone a trendy v jeho vývoji v budúcnosti.
3. Navrhnite spôsob, ktorým by sa dali využiť mobilné zariadenia s operačným systémom Windows Phone pri spracovaní vybraných typov biosignálov.
4. Vytvorte modelovú aplikáciu pre mobilné zariadenia pracujúce pod OS Windows Phone.

Literatúra:

1. Richard Wootton, John Craig, V. Patterson: Introduction to Telemedicine, Royal Society of Medicine Press Ltd; 2nd Revised edition (5 april 2006)
2. Jane Li, Laurie Wilson, Stuart Stapleton, Patrick Cregan: Design of an advanced telemedicine system for emergency care, OZCHI; Vol. 206, Proceedings of the 18th Australia conference of Computer-Human Interaction: Design: Activities, Artefacts and Environments, Sydney, Australia, Pages: 413-416, ACM November 2006, ISBN:1-59593-545-2
3. HARTLEY C. P., Jones E. D. III, Ens D., Whitt D.: EHR Implementation, American Medical Association 2007.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:02. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011Bc. Daniel Turan
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu