3. 4. 2020  0:56 Richard
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ján Milde, PhD. – MTF B-PPT pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Milde
Študijný program:počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5290-56936
ID študenta:56936
Vedúci práce:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Obrábanie a medicína
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Štúdium literatúry z danej problematiky.
 
2. Využitie CA technológii v medicíne.

3. Aplikácie technológie obrábania v medicíne.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2011Ing. Ján Milde, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu