20. 10. 2020  5:12 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ján Milde, PhD. – MTF B-PPT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ján Milde
Študijný program:
počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor:
5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5290-56936
ID študenta:
56936
Vedúci práce:Ing. Ivan Buranský, PhD.
Miesto vypracovania:
MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:
Obrábanie a medicína
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Štúdium literatúry z danej problematiky.
 
2. Využitie CA technológii v medicíne.

3. Aplikácie technológie obrábania v medicíne.
  
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
03. 06. 2011Ing. Ján Milde, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu