Apr 4, 2020   5:58 p.m. Izidor
Academic information system

Final thesis assignment form – Matúš Omelka – FEEIT B-PI den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Omelka
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-22787
ID študenta:22787
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Akčný člen s krokovým motorom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:     Navrhnite akčný člen s krokovým motorom pre prevádzkovanie rovinného
polohovadla v pedagogickom procese.

Úlohy:
      1.Analýza možností riešenia úlohy a vlastností polohovadla.
      2.Návrh akčného člena.
      3.Realizácia a oživenie.
      4.Vytvorenie obslužného programu.
      5.Spracovanie technickej dokumentácie a návodu na používanie.
  
Dátum zadania:20. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011Matúš Omelka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu