4. 4. 2020  18:29 Izidor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Matúš Omelka – FEI B-PI den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Omelka
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-22787
ID študenta:22787
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Akčný člen s krokovým motorom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:     Navrhnite akčný člen s krokovým motorom pre prevádzkovanie rovinného
polohovadla v pedagogickom procese.

Úlohy:
      1.Analýza možností riešenia úlohy a vlastností polohovadla.
      2.Návrh akčného člena.
      3.Realizácia a oživenie.
      4.Vytvorenie obslužného programu.
      5.Spracovanie technickej dokumentácie a návodu na používanie.
  
Dátum zadania:20. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011Matúš Omelka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu