26. 2. 2020  20:56 Viktor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Richard Tesár – FEI I-ROB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Automatizácia a regulácia
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Richard Tesár
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-3441
ID študenta:3441
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Nelineárne riadenie turbogenerátora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:15. 09. 2006
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Richard Tesár
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
vedúci pracoviska