26. 2. 2020  20:26 Viktor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrej Meško – FEI I-ROB pres [sem 6, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Automatizácia a regulácia
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Meško
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-27045
ID študenta:27045
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Riadiaci systém pre technologické zariadenie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:80
  
Dátum zadania:21. 09. 2007
  
Dátum odovzdania:19. 12. 2007Ing. Andrej Meško
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
garant študijného programu