23. 1. 2020  15:46 Miloš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Novák – FEI I-ROB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Automatizácia a regulácia
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Novák
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-27059
ID študenta:27059
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Inteligentný akčný člen
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:15. 09. 2006
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Michal Novák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
vedúci pracoviska