Feb 24, 2020   1:04 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Erika Poláková – FCFT B-AIM den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Erika Poláková
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-58723
ID študenta:58723
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Banková sústava SR
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2012Ing. Erika Poláková
študentka
 
 
 
 
Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu