25. 5. 2020  20:50 Urban
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Erika Poláková – FCHPT B-AIM den [sem 8, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Erika Poláková
Študijný program:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:
5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-58723
ID študenta:
58723
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
 
 
Názov práce:Banková sústava SR
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
19. 05. 2012Ing. Erika Poláková
študentka
 
 
 
 
Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu