15. 12. 2019  14:02 Ivica
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Helbich – FEI B-ELN den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Helbich
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-49985
ID študenta:49985
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:KME FEI STU a MLC Bratislava
  
Názov práce:Optické vlákna pre automobily
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Optické vlákna pre automobily - prehľad.
2. Vlastnosti plastových optických vlákien.
3. Zmerajte vlastnosti vzoriek plastových vlákien a urobte analýzu nameraných parametrov.
  
Dátum zadania:16. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2011Ing. Juraj Helbich
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
garant študijného programu