6. 4. 2020  13:58 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Fábry, PhD. – SvF B-IKD pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Fábry
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-59344
ID študenta:59344
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Živner, PhD.
  
Názov práce:Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Úvod do problematiky navrhovania spriahnutých oceľo-betónových mostov.
- Navrhovanie spriahnutých mostov na Slovensku.
- Prehľad najdôležitejších inovácií pri návrhu spriahnutých mostov.
- Rešerš dostupných informácií a technickej literatúry.
  
Rozsah práce:20 - 30 strán
  
Literatúra:
  1. - odborné články v časopisoch a zborníkoch
  2. - zahraničné a domáce knižné publikácie
  3. - základná študijná literatúra z oblasti oceľových konštrukcií
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Michal Fábry, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu