23. 1. 2020  9:45 Miloš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marian Vaczula – FEI I-API pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marian Vaczula
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-22336
ID študenta:22336
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Modelovanie klinických procesov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Oboznámte sa s problematikou business modelov klinckých procesov a analytických algoritmov v Petriho sieťach. Naštudujte problematiku implementácie vybraného analytického algoritmu a demonštrujte jeho funkčnosť na vybranom modeli z oblasti klinických procesov.

Úlohy:
1. Naštudovať, zdokumentovať a namodelovať vybraný klinický proces.
2. Naštudovať vybraný analytický algoritmus.
3. Navrhnúť, realizovať a demonštrovať funkčnosť algoritmu na vybranom klinickom procese.

Literatúra:
1. IBM Corporation: Dokumentace k produktu IBM WebSphere Business Modeler , IBM Corporation 2005
2. Allan McNaughton: Hands-On with WebSphere Business Modeler, 2006 http://www.devx.com/ibm/Article/30783
3. Wil van der Aalst, Kees Max van Hee: Workflow Management: Models, Methods, and Systems, 2004 Mit Press.
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Marian Vaczula
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu