28. 1. 2020  1:44 Alfonz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Juraj Vanák – FEI I-API pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Vanák
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-29015
ID študenta:29015
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Sociálny server synchronizujúci dáta s mobilným zariadením
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je navrhnúť a implementovať sociálny server schopný synchronizovať telefónne kontakty mobilného zariadenia a webovej aplikácie, a ďalej umožňujúci tieto dáta zdielať v rámci sociálnych skupín.

Úlohy:
1. Naštudovať problematiku synchronizácie pomocou SyncML.
2. Implementovať sociálny server.
3. Overiť a vyhodnotiť realizované riešenie.

Literatúra:
1. Uwe Hansmann, Riku Mettala, Apratim Purakayastha, Peter Thompson:SyncML: Synchronizing and Managing Your Mobile Data, ISBN-10: 0130093696, ISBN-13: 978-0130093691.
2. Časopisecké články u vedúceho diplomového projektu.
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Juraj Vanák
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu