26. 1. 2020  18:46 Tamara
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Šimon Zibura – FEI I-API pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Šimon Zibura
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-12528
ID študenta:12528
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Spracovanie učiva fyziky pre 6. a 9. ročník základných škôl v prostredí Adobe Flash – návrh a spracovanie jednotlivých fyzikálnych úkazov, tvorba ilustračných animácii, zabezpečenie interaktivity s užívateľom, pridanie zvukových efektov. Importovanie modulu do výučbového systému a zápis výsledkov jednotlivých úloh do databázy.

Úlohy:
1. Naštudovať problematiku elearningových systémov.
2. Navrhnúť a implementovať modul fyziky do výučbového systému.
3. Overiť a vyhodnotiť implementované riešenie.

Literatúra:
1. B. Kaskosz, D. Ensley, D. Gries: ActionScript 3 Tutorials, November 2009, www.flashandmath.com
2. Adobe Creative Team - Adobe Flash CS4 Professional – Oficiálni výukový kurz, Máj 2009, ISBN: 978-80-251-2334-8
3. M. Hozik: Príručka pre Flash a ActionScript, 2009, flash.jakpsatweb.cz
4. Clement and Priya Williams: Flash CS4 Tutorial, 2009, bestwebdesignz.com/tips/flash-cs4-tutorial/flash-cs4-tutorial/
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Šimon Zibura
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu