19. 1. 2020  19:56 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Rudolf Lupták – FEI I-ME den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Rudolf Lupták
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-22850
ID študenta:22850
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra mikroelektroniky a Medzinárodné laserové centrum, Bratislava
  
Názov práce:Progresívne materiály pre fotonické prvky
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Oboznámte sa so základnými materiálmi a technológiami používanými pre výrobu fotonických prvkov pre integrovanú fotoniku.

2. Zmerajte optické vlastnosti dostupných vzoriek tenkých vrstiev ZnO pre integrovanú fotoniku.

3. Namerané výsledky vzoriek ZnO pripravených pomocou PLD vyhodnoťte.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Rudolf Lupták
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu