28. 2. 2020  1:47 Zlatica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Juraj Spišiak – FEI I-ROB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Spišiak
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-28996
ID študenta:28996
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Číslicový rýchlostný servosystém s JM
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:     Je k dispozícii mikroprocesorový akčný člen na báze MOS FET tranzistorov.
S využitím tohto meniča a ďalších technických prostriedkov navrhnite číslicový
rýchlostný servosystém s jednosmerným motorom typu HSM 150 pre využívanie
 v pedagogickom procese.

Úlohy:
1. Naštudovanie a popis parametrov a vlastností zadaného meniča.
2. Návrh koncepcie a hardverového riešenia servosystému.
3. Vypracovanie a implementácia programového vybavenia.
4. Realizácia, oživenie a verifikácia navrhnutého systému.
5. Spracovanie technickej dokumentácie a návodu na používanie
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Juraj Spišiak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
garant študijného programu