29. 1. 2020  2:05 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jaroslav Vaňko – SjF I-APLM den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jaroslav Vaňko
Študijný program:aplikovaná mechanika
Študijný odbor:5.1.7. aplikovaná mechanika
Evidenčné číslo:SjF-5224-40813
ID študenta:40813
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
Miesto vypracovania:ÚAMM SjF STU
  
Názov práce:Analýzy dynamických vlastností lyží
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Modelovanie geometrie rôznych druhov lyží
2. Modelovanie jednotlivých vrstiev materialov
3. Frekvenčné analýzy rôznych druhov lyží
4. Výpočet časovej odozvy pri kinematickom budení
5. Porovnanie klasických a carvingových lyží
6. Optimalizácia frekvenčných vlastností a úrovne potláčania kmitania
  
Dátum zadania:10. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Jaroslav Vaňko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu