Jul 12, 2020   1:27 a.m. Nina
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marína Juhosová – FCFT I-POHYKO den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie potravinárskej technológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Marína Juhosová
Študijný program:
potraviny, hygiena, kozmetika
Študijný odbor:
potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-5457-22002
ID študenta:
22002
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Starúch, CSc.
Miesto vypracovania:Bratislava
 
 
Názov práce:
 Sledovanie obsahu lepku v mäsových výrobkoch
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
80
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2010Ing. Marína Juhosová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, CSc.
garant študijného programu