29. 3. 2020  0:49 Miroslav
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Dávid Schmidt – FCHPT I-AICHP den [sem 6, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dávid Schmidt
Študijný program:automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FCHPT-5414-21498
ID študenta:21498
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Konzultant:Ing. Martin Kalúz
  
Názov práce:Využitie MATLAB Builder JA na tvorbu virtuálneho laboratória
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomovej práce je dobudovanie virtuálneho laboratória založeného na MATLAB Builder JA.
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2011Ing. Dávid Schmidt
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu