15. 12. 2019  21:33 Ivica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Boháčik, PhD. – MTF D-STM pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Boháčik
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:5.2.7. strojárske technológie a materiály
Evidenčné číslo:MTF-10906-34861
ID študenta:34861
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
  
Názov práce:Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:19. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2011Ing. Michal Boháčik
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu