28. 1. 2020  4:04 Alfonz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Jozef Csambál, PhD. – SjF D-MECH ext [roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jozef Csambál
Študijný program:mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:SjF-10951-14569
ID študenta:14569
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:nie
Miesto vypracovania:UAMAI
  
Názov práce:Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh algoritmov pre modelovanie a identifikáciu nelineárnych mechatronických systémov na báze množiny lokálne linearizovaných modelov vhodných pre syntézu prediktívneho riadenia.
Návrh koncepcie viac-modelového prediktívneho riadenia pomeru vzduch-palivo s aplikáciou na zážihový spaľovací motor.
Návrh pilotného laboratórneho zariadenia pre experimenty v reálnom čase s modelovaním a riadením systému motor-brzda.
Testovanie navrhnutých prediktívnych riadiacích algorimov v režime reálneho času.
  
Dátum zadania:30. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:31. 12. 2011Ing. Jozef Csambál
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu