5. 8. 2020  10:00 Hortenzia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Turki M.T.A.H. ALOTAIBI – SvF B-CEA den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Turki M.T.A.H. ALOTAIBI
Študijný program:
stavebné inžinierstvo
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5358-60831
ID študenta:60831
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:Facility management in the intelligent buildings
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Abstract
1. Introduction
2. Aim of the bachelor thesis
3. Facility management
3.1 Technical administration
4. Definition of the intelligent buildings
5. Integrated operative system
6. Application of facility management into intelligent buildings
7. Conclusion
8. References
 
 
Literatúra:
  1. SOMOROVÁ, V. Facility management in development process. In TECHSTA 2010 : 8th International conference management and technologies for sustainable development in the building industry.Prague,CR,15.-17.9.2010. Praha: ČVUT, 2010, s. 265--269. ISBN 978-80-01-04605-0.
  2. SOMOROVÁ, V. The aplication of FM in the Design Phase of the Development process. In Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch: 5.medzinárodné vedecké sympózium.30.9.-1.10.2004 Bratislava. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2004, s. 192--193. ISBN 80-227-2111-5.
  3. SOMOROVÁ, V. The Task of the Facility management in Real Estate Development. In VADYBA Management. s. 95--96.
 
 
Dátum zadania:25. 01. 2011
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2011Bc. Turki M.T.A.H. ALOTAIBI
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
garant študijného programu