21. 2. 2020  20:32 Eleonóra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Ambróz – FCHPT I-POLMAI-PF den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Ambróz
Študijný program:polymérne materiály
Študijný odbor:5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5451-16708
ID študenta:16708
Vedúci práce:Ing. Vladimír Dvonka
Konzultant:doc. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Miesto vypracovania:ÚPM OPAF
  
Názov práce:Farebná vernosť ink-jetovej tlače kópií historických dokumentov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Peter Ambróz
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Dr. h.c.
garant študijného programu