2. 4. 2020  23:52 Zita
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Landl – FEI B-PI den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Landl
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-56102
ID študenta:56102
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI
  
Názov práce:Zariadenie pre meranie otáčok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V bakalárskej práci je potrebné navrhnúť systém pre meranie a vyhodnocovanie
uhlovej rýchlosti otáčania motorov používaných pri pedagogickom procese
v predmete Akčné členy v laboratóriu D 502.
Úlohy:
1.Analýza vlastností technických prostriedkov v D 502.
2.Návrh meracieho systému a jeho realizácia.
3.Návrh programového vybavenia a jeho implementácia.
4.Vypracovanie podrobnej technickej dokumentácie s návodom na používanie.
  
Dátum zadania:19. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2012Ing. Martin Landl
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu