23. 11. 2019  3:17 Klement
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Viera Sjekelová – FCHPT I-POLMAI-CHTDCP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Viera Sjekelová
Študijný program:polymérne materiály
Študijný odbor:5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5451-16168
ID študenta:16168
Vedúci práce:Ing. Katarina Vizarová, CSc.
Konzultant:prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD., Ing. Radovan Tiňo, PhD.
  
Názov práce:Metóda merania prieniku modifikačných látok do papierového listu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Viera Sjekelová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
vedúci pracoviska
 Dr. h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
garant študijného programu