19. 1. 2020  19:24 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Adrián Zbyvateľ – MTF I-OAM den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Adrián Zbyvateľ
Študijný program:obrábanie a montáž
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5284-37579
ID študenta:37579
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave, HSS Engineering, s.r.o. so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Návrh výroby vybraných súčiastok vo firme HSS Engineering,s.r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Výrobný program a výrobný profil firmy
2. Súčasný stav výroby vybraných súčiastok vo firme
3. Návrh zmien výroby vybraných súčiastok
4. Vyhodnotenie prínosov navrhovaných zmien
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Adrián Zbyvateľ
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
garant študijného programu