4. 6. 2020  4:48 Lenka
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Janka Koreňová, PhD. – FCHPT D-CTPO ext [roč 1]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Janka Koreňová
Študijný program:
chémia a technológia požívatín
Študijný odbor:
potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-10865-66888
ID študenta:66888
Vedúci práce:RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
 
 
Názov práce:Charakterizácia perzistentných mikroorganizmov kontaminujúcich potravinárske výrobky
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
24. 08. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
24. 08. 2014Ing. Janka Koreňová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
garant študijného programu