30. 5. 2020  1:25 Ferdinand
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Beáta Paňáková – FA I-ARCH-VB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 
Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Beáta Paňáková
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5467-27584
ID študenta:
27584
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Playground Čulenova, Bratislava
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom projektu Playground Čulenova je vytvorenie priestoru pre šport, hry a voľnočasové aktivity. Navrhovaná architektúra má zviditeľniť prepojenie medzi reakciou na polohu v centrálnom mestskom prostredí a snahou o novú koncepciu priestorov.
  
Rozsah práce:
podľa špecifikácie
 
 
Dátum zadania:01. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:
10. 05. 2011Ing. arch. Beáta Paňáková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu