19. 1. 2020  19:14 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Alexander Márk – MTF I-OAM komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Alexander Márk
Študijný program:obrábanie a montáž
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5284-29740
ID študenta:29740
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave, ProWind Slovakia, s.r.o. Dunajská Streda
  
Názov práce:Návrh výroby súčiastok a montáže plastových okien a dverí
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Výrobný program a výrobný profil firmy ProWind Slovákia, s.r.o.
2. Analýza súčasného stavu výroby súčiastok a montáže vo firme
3. Návrh racionalizácie výroby
4. Vyhodnotenie efektívnosti navrhovaných zmien
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Alexander Márk
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
garant študijného programu