14. 11. 2019  11:48 Irma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Richard Moravec – FEI I-TLK pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra telekomunikácií
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Richard Moravec
Študijný program:telekomunikácie
Študijný odbor:5.2.15. telekomunikácie
Evidenčné číslo:FEI-5410-35787
ID študenta:35787
Vedúci práce:Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra telekomunikácií
  
Názov práce:Zraniteľnosť a bezpečnosť v sieťach IP
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte možnosti útokov v sieťach IP a uveďte ich konkrétne príklady.
2. Implementujte navrhnuté bezpečnostné riešenia na konkrétnej sieti IP.
3. Overte riešenie zabezpečenej siete voči útokom a poruchám.
  
Rozsah práce:minimálne 30 strán textu okrem prípadnej ďaľšej technickej dokumentácie
  
Dátum zadania:11. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Richard Moravec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
garant študijného programu