5. 4. 2020  6:27 Miroslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Matúš Baranec – FEI I-ROB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matúš Baranec
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-16605
ID študenta:16605
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Konzultant:Ing. Richard Tesár, iDomy s.r.o.
Miesto vypracovania:ÚRPI
  
Názov práce:Mobilné polohovacie zariadenie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite mobilné polohovacie zariadenie s diaľkovým ovládacím systémom,
ktorý umožní pohyb a polohovanie kamery pri vytváraní špeciálnych snímok a filmových efektov.

Úlohy:
1. Návrh koncepcie pohovacieho zariadenia.
2. Riešenie pohonu.
3. Návrh riadiaceho systému.
4. Vytvorenie programového vybavenia a jeho implementácia.
5. Spracovanie technickej dokumentácie a návodu na použitie.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Bc. Matúš Baranec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu