Apr 6, 2020   2:56 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Matúš Baranec – FEEIT I-ROB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matúš Baranec
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-16605
ID študenta:16605
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Konzultant:Ing. Richard Tesár, iDomy s.r.o.
Miesto vypracovania:ÚRPI
  
Názov práce:Mobilné polohovacie zariadenie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite mobilné polohovacie zariadenie s diaľkovým ovládacím systémom,
ktorý umožní pohyb a polohovanie kamery pri vytváraní špeciálnych snímok a filmových efektov.

Úlohy:
1. Návrh koncepcie pohovacieho zariadenia.
2. Riešenie pohonu.
3. Návrh riadiaceho systému.
4. Vytvorenie programového vybavenia a jeho implementácia.
5. Spracovanie technickej dokumentácie a návodu na použitie.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Bc. Matúš Baranec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu