1. 6. 2020  19:22 Žaneta
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD. – FA D-URB pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. arch. Ivan Nemeth
Študijný program:
urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-10818-29134
ID študenta:
29134
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
  
Názov práce:
Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:02. 09. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
02. 09. 2012Ing. arch. Ivan Nemeth
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu