21. 9. 2019  3:01 Matúš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD. – FA D-URB pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. arch. Ivan Nemeth
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-10818-29134
ID študenta:29134
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
  
Názov práce:Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:02. 09. 2012Ing. arch. Ivan Nemeth
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu