5. 4. 2020  6:38 Miroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Šimon, PhD. – MTF D-AIP ext [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Marek Šimon
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-10899-3655
ID študenta:3655
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Informačná bezpečnosť v priemyselných sieťach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:04. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:04. 09. 2014Ing. Marek Šimon
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu