19. 1. 2020  19:41 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Lenka Dubinyová, PhD. – FCHPT B-oCHTO pres [sem 12, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lenka Dubinyová
Študijný program:chemická technológia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FCHPT-3310-22975
ID študenta:22975
Vedúci práce:Ing. Katarina Vizarová, CSc.
  
Názov práce:Prieskum stavu kultúrneho dedičstva
v Historickom múzeu SNM
z hľadiska konzervovania papiera
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:25 strán
  
Dátum zadania:14. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2007Ing. Lenka Dubinyová, PhD.
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Svetozár Katuščák, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
garant študijného programu