Dec 6, 2019   4:08 p.m. Mikuláš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lenka Dubinyová, PhD. – FCFT B-oCHTO den [term 12, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lenka Dubinyová
Študijný program:chemická technológia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FCHPT-3310-22975
ID študenta:22975
Vedúci práce:Ing. Katarina Vizarová, CSc.
  
Názov práce:Prieskum stavu kultúrneho dedičstva
v Historickom múzeu SNM
z hľadiska konzervovania papiera
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:25 strán
  
Dátum zadania:14. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2007Ing. Lenka Dubinyová, PhD.
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Svetozár Katuščák, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
garant študijného programu