Jul 17, 2019   5:27 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Kluka, PhD. – FME D-APLM den [year 1]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav procesného inžinierstva
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Martin Kluka
Študijný program:aplikovaná mechanika
Študijný odbor:5.1.7. aplikovaná mechanika
Evidenčné číslo:SjF-10940-13227
ID študenta:13227
Vedúci práce:prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
  
Názov práce:Dynamické účinky materiálu na lopatku homogenizátora partikulárnych látok.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:08. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:08. 09. 2012Ing. Martin Kluka
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
garant študijného programu