29. 1. 2020  17:56 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Anton Kuzma, PhD. – FEI I-ME den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Anton Kuzma
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-36020
ID študenta:36020
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:KME FEI STU a MLC Bratislava
  
Názov práce:Modelovanie a simulácia vlastností VCSE laserov s nanoštruktúrou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preštudujte problematiku VCSE laserov s nanoštruktúrami.
2. Oboznámte sa s možnosťami využitia softvérového balíka R-Soft pre simuláciu vlastností VCSE laserov s nanoštrukrúrou.
3. Navrhnite a odsimulujte vlastnosti VCSE lasera s nanoštruktúrou vhodného pre aplikácie v optických komunikačných systémoch.
  
Dátum zadania:16. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2011Ing. Anton Kuzma, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu