21. 1. 2020  19:04 Vincent
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Pavol Michniak, PhD. – FEI I-ME pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Michniak
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-35044
ID študenta:35044
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. A. Vincze, PhD., Ing. M. Varga
Miesto vypracovania:KME a MLC Bratislava
  
Názov práce:Príprava a analýza diamantových štruktúr na rôznych substrátoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Naštudujte problematiku nukleácie a rastu diamantových vrstiev
      metódou HFCVD;
 2. Realizujte experimenty prípravy diamantových vrstiev;
 3. Analyzujte pripravené vrstvy dostupnými analytickými metódami
        (SIMS, Raman, SEM);
 4. Spracujte a vyhodnoťte namerané výsledky;
  
Dátum zadania:06. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Pavol Michniak, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu