4. 4. 2020  17:17 Izidor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Matej Gimera – FEI I-ROB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Gimera
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-35940
ID študenta:35940
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (FEI STU)
  
Názov práce:Riadenie technologického dopravníka
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite riadenie pre laboratórny technologický pásový dopravník
s využitím systému PLC Siemens SIMATIC S-7 a vizualizácie, ktoré bude
využívané pre pedagogické účely.

Úlohy:
1. Analyzovať vlastnosti technologického dopravníka.
2. Navrhnúť vhodný spôsob riadenia a komunikácie.
3. Vytvoriť programové vybavenie a vizualizáciu.
4. Pre pedagogické účely navrhnúť webovú aplikáciu na diaľkové riadenie a monitorovanie procesu na PC.
5. Implementovať a verifikovať navrhnuté riešenie.
6. Vytvoriť podrobnú technickú dokumentáciu a spracovať návod na používanie.
  
Dátum zadania:11. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Matej Gimera
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu