28. 3. 2020  18:38 Soňa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Kičin – FEI I-ROB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Kičin
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-35609
ID študenta:35609
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (FEI STU)
  
Názov práce:Riadiaci systém pre JM s využitím PLC
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite riadiaci systém a príslušné programové vybavenie pre riadenie
rýchlosti jednosmerného motora typu HSM 150 s využitím systému Simatic S7 - 200.

Úlohy:
1. Analýza vlastností a vytvorenie matematického a simulačného modelu JM.
2. Návrh koncepcie riadiaceho systému s aplikáciou PLC 200.
3. Rozbor vlastností PLC 200 a možností jeho programovania.
4. Vytvorenie programového vybavenia a jeho implementácia.
5. Vypracovanie podrobnej technickej dokumentácie a návodu na používanie.
  
Dátum zadania:11. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Peter Kičin
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu