28. 2. 2020  0:44 Zlatica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Rastislav Mikula – FEI I-ROB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Rastislav Mikula
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-29612
ID študenta:29612
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (FEI STU)
  
Názov práce:Servosystém so synchrónnym motorom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite servosystém so synchrónnym motorom typu T56SR0,5 s použitím
meniča typu UNIDRIVE SP 1401 a potrebným programovým vybavením pre realizáciu
výučbového laboratórneho pracoviska v predmete Akčné členy.

Úlohy:
1. Vytvorenie matematického a simulačného modelu SM.
2. Naštudovanie režimov a možností využitia zadaného meniča.
3. Návrh štruktúry servosystému.
4. Vytvorenie programového vybavenia a jeho implementácia.
5. Verifikácia navrhnutého systému.
6. Spracovanie technickej dokumentácie a návodu na používanie.
  
Dátum zadania:11. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Rastislav Mikula
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu