2. 4. 2020  2:08 Zita
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Dana Votavová – FA I-ARCH-OOPOS den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dana Votavová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-27566
ID študenta:27566
Vedúci práce:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Konzultant:Doc.Ing.L.Adamča,PhD.,Doc.Ing.A.Iringová,PhD., PhDr.M.Kvasnicová,PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Kluknava, Štefánska huta - budova amalgamácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Sprievodná správa, Širšie vzťahy M 1:1000, 1:500
Problémový výkres, Ideové riešenie obnovy objektu
Návrh obnovy objektu v rozsahu AŠ M 1: 250
Stavebné úpravy M 1:250
Vybrané detaily riešenia M 1:50 (pôdorys v °PSP), M 1:20 (prvok)
Vizualizácie
Pracovný fyzický model objektu M 1: 250
Poster 70x100 cm v anglickom a v slovenskom jazyku
CD (pdf formát z AŠ a seminára, podklady)
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia - adjustáž 2x portfólio A3, CD, poster 2x
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Dana Votavová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu