4. 4. 2020  23:58 Izidor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Dúbravský, PhD. – FEI D-ATMM ext [roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jozef Dúbravský
Študijný program:Automatizácia a riadenie
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-10825-4934
ID študenta:4934
Vedúci práce:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
  
Názov práce:Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:21. 10. 2009
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2014Ing. Jozef Dúbravský
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
garant študijného programu