Feb 28, 2020   8:46 p.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dušan Graca – FME B-AMAM ext [term 4, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dušan Graca
Študijný program:aplikovaná mechanika a mechatronika
Študijné odbory: strojárstvo, kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13431-51008
ID študenta:51008
Vedúci práce:Ing. Martin Garan, PhD.
  
Názov práce:Možnosti využitia RFID pri riadení strojárskych technológií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Rozobrať problematiku využitia RFID pri riadení strojárskych technológií a v strojárskej praxi
2. Popísať princíp a systém frekvenčnej identifikácie automobilov v spoločnosti Volkswagen
  
Rozsah práce:min 30 strán
  
Dátum zadania:24. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2011Ing. Dušan Graca
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu