4. 8. 2020  13:25 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Tomáš Repeľ – SjF B-VSMK pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 
Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Tomáš Repeľ
Študijný program:
výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:
5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-13439-58884
ID študenta:
58884
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:
ÚSETM
 
 
Názov práce:
Manipulačné zariadenia v priemysle
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Teoretický úvod do problematiky
2. Prehľad a zhodnotenie manipulačných zariadení v priemysle
3. Záver-zhodnotenie
  
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:08. 06. 2011Bc. Tomáš Repeľ
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu