20. 9. 2019  11:50 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Tomáš Andel – SjF B-VSMK pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Andel
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13439-57662
ID študenta:57662
Vedúci práce:Ing. Lucia Ploskuňáková
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Vývoj nástrojov v trieskovom obrábaní
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Definovanie základných pojmov trieskového obrábania a nástrojov, prehľad patentov a noriem obrábacích nástrojov
2. Inovácie v konštrukcii nástrojov
3. Vypracovanie materiálov pre tvorbu štúdijných podkladov k danej problematike
  
Rozsah práce:30-40
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2011Ing. Tomáš Andel
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu